Night Hawk 6.etp (men) (05.08.2017)
Kategori: Konkurranse
Kart/område: Eggemoen
Arrangør: Fossekallen/Tyrving/Natthauken/Ringerike
Land: Norge
Disiplin: Stafett
Distanse: 7.35 km
Tid: 37:53
Gj.sn. HR: 165
Maksimum HR: 174
Planen var å gjennomføre et sikkert stafettløp, men prøve å utnytte eventuelle andre løpere til å få opp/holde farta. Taktikken for furumoområdet (som viste seg å være den eneste delen av terrenget vi kom innom på 6.etp) var sikre utgangspunkt og nøye kompassløping.

1) Løp ut alene, uten andre lag i sikte verken forover eller bakover. Glei litt høyre i starten av strekket, men fikk et sikkert utgangspunkt på kanten av hogstfeltet og fikk ganske tidlig øye på skjermen.
2) Tapte oppmot 10 sekunder på venstresvingen for å være sikker på å treffe den andre stien (+ litt knot gjennom skogen der). Retning fra stisvingen inn mot posten og kikka etter et område med annen type skog.
3) Prøvde å holde kursen best mulig. Følte meg litt usikker da jeg nærma meg posten, siden det hadde vært få detaljer til å bekrefte at jeg hadde holdt retningen, men fikk øye på gropa foran posten.
4) Mot overgangen, sti og over i søkket.
5) Igjen kompassløping. Kontroll med grop og søkk da jeg passerte den siste stien.
6) Katastrofestrekk. Planen var retning, treffe grøfta og følge denne til posten. Stien gjennom grønten så jeg foreløpig ikke på kartet, delvis fordi trykken på kartet mitt (hovedsaklig svartfargen) var veldig blass i dette området. Første del av strekket gikk greit, men usikkerheten begynte å bre seg da jeg kom ned i myra uten å finne noen grøft. Stoppa dermed for tidlig, og starta med en manngard for å prøve å finne grøfta. Fant fortsatt ingen grøft, og kriseplan 2 ble å dra østover for å prøve å lese meg inn. Trodde jeg fant hjelpekurvesøkket, men på vei nordover traff jeg så noe jeg trodde var stien (som jeg nå hadde sett på kartet) gjennom grøntområdet. Fulgte "stien" ned i myra, men da jeg fortsatt ikke fant noen grøft, ble kriseplan 3 å dra ut mot stien i vest. Trodde jeg var ute på stien da jeg kom ut på slepet. Burde selvsagt skjønt at det ikke var det, men visse omstendigheter bidro til feilen: 1) Jeg så ikke at det gikk et slep mellom figurgrensene pga den dårlige karttrykken, 2) den dårlige karttrykken fikk meg til (selvsagt feilaktig) å oppfatte den store stien som mindre/mer utydelig, 3) slepet var temmelig opptråkka og stiaktig, sannsynligvis etter andre løpere, 4) det kom et par løpere langs slepet, noe som styrka min tro på at det var en sti. Leita etter et sikkert utgangspunkt på stien, og da jeg fant noe som likna høydepunkt, var det inn på nytt forsøk på å finne grøfta. Kriseplan 4 ble en ny tur ut til "stien", og etter å ha vurdert et nytt angrep på posten, gikk jeg over til kriseplan 5 som var å følge "stien" nordover til jeg fant et eller annet å lese meg inn på. Da kom jeg selvsagt ut på den egentlige stien, fikk øye på slepet på kartet, fant grøfta (som var tydelig her) og fulgte denne sørover til posten. Tapte ca. 4.45 på bommen.
7) Sti og retning fra veisvingen.
8) Retning
9) Retning mot det store grusområdet før posten. Litt uoversiktlig inn mot posten, og glad jeg fikk øye på postdetaljen tidlig. Etter å ha løpt mer eller mindra alene første del av løypa, hadde jeg fra 9.strekket øyekontakt med og pes fra andre løpere resten av løypa.
10) Til høyre for grøntfeltet, sti, retning mot samlingsplass og lese seg inn på stiene på slutten. Tøft kjør å prøve å holde et par rygger foran meg.
11) Sti og retning fra stikrysset. Trodde det var gafla her siden det føltes som folk forsvant i diverse retninger.
12) Valgte å bruke stien til høyre, men hadde nok vært hakket raskere å ta stien til venstre. Føltes veldig langt fra stien og inn (alle GPS-sporene gikk her egentlig litt til høyre for stien).
13) Retning mot stien. Kontroll med gropa der, kryssa stien og korrigerte kursen. Nølte da jeg ikke så noen post, men fikk etter hvert øye på den lenger sør. Skal ikke påstå at kartet var skjevt her, men alle GPSsporene viser posten omtrent ved det røde krysset. Og hvis det stemmer at jeg kryssa stien ved gropa, stemmer dette med der jeg opplevde posten lå. Men jeg var uansett litt ute av kurs og dermed, uansett skjevhet eller ikke, selv skyld i de ca. 15 sekundene jeg tapte her. Hadde jeg ligget under streken hadde jeg vært nærme nok til å se posten med en gang.
14) Retning og leste meg inn på stiene på slutten.
M) Null futt etter jevnt hardt kjør etter bommen

Utrolig ergerlig å ødelegge løpet med bommen på 6.post. Har hittil tenkt det mest for spøk, men begynner å bli litt bekymra over at 4 av 5 løp i år som ikke har vært mellomdistanse, har endt i mer eller mindre total fiasko. Føler jo i dette tilfellet det er noen uheldige omstendigheter som bidrar til at bommen blir så stor (karttrykk, særs utydelig grøft, opptråkka slep), men hovedårsaken var jo uansett at jeg ikke stolte på kompasset lenge nok, baserte orienteringa på i utgangspunktet usikre detaljer og trakk stupide slutninger som at svak karttrykk = utydelig i terrenget også.

Om man likevel skal trekke fram noe positivt, var det jo helt klart mange solide strekk også, med god retningsløping og kontroll. Jeg synes også farta i forhold til herreløperne var akseptabel. Nå er det selvsagt mye lettere å holde følge på flat furumo enn i tyngre terreng.

GPS-tracking: http://loggator2.worldofo.com/?idstr=logatecewJsCA#page-6
Vis kommentarer (0)
 
Night Hawk 6.etp (men) (05.08.2017) Night Hawk 6.etp (men) (05.08.2017)